Rehabus

Professionellt höj- och sänkbart handträningsbord

ArenaDigit innehåller utrustning för träning av arm och handfunktion efter bl.a. Stroke. Den ger den basala arm och handträningen en central plats på avdelningen.

ArenaDigit kompletterar annan funktionell träning och ger möjligheter att bedriva intensiv och repetitiv arm och handträning. Bordet kan med fördel användas som en träningsstation vid CI terapi ( Constraint induced movement therapy).

I ArenaDigit finns målinriktade övningar för patienter med olika grad av funktionsförmåga. Övningarna är utformade så att man på ett enkelt sätt kan öka svårighetsgraden successivt.

I ArenaDigit är en stor mängd träningsmoment samlade på en liten yta. Detta medför att terapeuten snabbt och enkelt kan byta övningar samt ger goda förutsättningar för patienten att självträna och öka träningsmängden utan att personalinsatserna blir större. Detta leder också till stora tidsvinster för terapeuten i planeringsarbetet. Meningen är att patienten kan öka träningsmängden avsevärt för att uppnå klart förbättrade resultat på kort tid.

Utrustningen i ArenaDigit är till stor del standardiserad, vilket medför att man objektivt kan utvärdera funktionsförändringar och dokumentera dessa i patientjournalen. Det är också enkelt för patienten att själv se framsteg i träningen.

ArenaDigit är elektriskt höj och sänkbart, vilket gör att optimal höjdnivå snabbt och enkelt kan ställas in för sittande och stående träning.