Rehabus

Armony

- Professionell strokerehab i hemmiljö

Armony är en portabel träningsenhet för professionell arm-/ handrehabilitering för strokepatienter. Du sköter enkelt din träning själv eller tillsammans med terapeut eller anhörig. Du kommer enkelt igång med vår användarmanual.

Besök oss på:
Läs mer om Armony Home
Armony Home

Armony

Armony bygger på vetenskapligt framtagna övningar och träningskoncept, som är speciellt anpassat för strokepatienter men kan med fördel även användas till övrig arm och handträning. Armony bygger på samma träningskoncept som Arenadigit - men är framtagen för att enkelt kunna träna i hemmiljö.

Läs mer »

Armony Pro

Arenadigit

ArenaDigit innehåller utrustning för träning av arm och handfunktion efter bl.a. Stroke. Den ger den basala arm och handträningen en central plats på avdelningen. ArenaDigit kompletterar annan funktionell träning och ger möjligheter att bedriva intensiv och repetitiv arm och handträning. Bordet kan med fördel användas som en träningsstation vid CI terapi ( Constraint induced movement therapy).

Läs mer »

Load It

Viktbälte för benstyrka och balans

För ökad balans och benstyrka, stegvis dosering. Används i hemmiljö och för friskvård. Du tränar flera stora muskelgrupper med enkla träningsmoment såsom trappor, stepup, sittande stående från stol, utfallssteg, vanliga promenader mm.

Läs mer »